Dự án đầu tư

Ngày 16/10/2013 Tại Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, Sở QH & KT thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Công bố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 xây dựng khu vực khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, Địa điểm tại 2 xã Minh Trí và Tân Dân

[Quay lại]Các tin liên quan

MẪU NHÀ MÁY

Trung tâm dạy và thực hành công nghệ kỹ thuật DĐK

TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP SÓC SƠN (SSIP)

TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP SẠCH KIM ĐỘNG (KDIP)

TRỤ SỞ VÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ DĐK

TỔNG GIÁM ĐỐC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI NHẬT BẢN CÙNG ĐOÀN CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KCN KIM ĐỘNG HƯNG YÊN