Dự án đã thiết kế thi công

ĐƯỜNG ĐI 4 XÃ-HUYỆN TU MƠ RÔNG

12/12/2121

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN TUMƠRÔNG ĐI 4 XÃ PHÍA TÂY TỈNH KOMTUM

GIỚI THIỆU TỈNH LỘ 200 TỈNH HƯNG YÊN

12/12/2121
Đường 200 là một tỉnh lộ quan trọng của tỉnh Hưng Yên, toàn tuyến có chiều dài khoảng 38 km, chạy qua 11 xã, thị trấn của 4 huyện thuộc tỉnh này. Tỉnh lộ 200 được khởi công dự án, cải tạo và nâng cấp vào ngày 15.7.2012,với tổng số vốn đầu tư là 974 tỷ VND từ trái phiếu Chính Phủ.

Dự án đã thiết kế thi công

12/12/2121
Ngày 16/10/2013 Tại Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, Sở QH & KT thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Công bố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 xây dựng khu vực khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, Địa điểm tại 2 xã Minh Trí và Tân Dân