THI CÔNG HUYỆN ỦY - HĐND-UBND HUYỆN SỐP CỘP - TỈNH SƠN LA

THI CÔNG HUYỆN ỦY - HĐND-UBND HUYỆN SỐP CỘP - TỈNH SƠN LA

 

+ Địa điểm

: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

+ Chủ đầu tư:

: Ban QLDA huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

+ Quy mô

: Cấp III

+ Thời gian thực hiện

: 2010

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN

 

[Quay lại]Các tin liên quan

ĐƯỜNG ĐI 4 XÃ-HUYỆN TU MƠ RÔNG

TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KONTUM

THI CÔNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG MƯỜNG VÀ - MƯỜNG LẠN HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA

GIỚI THIỆU TỈNH LỘ 200 TỈNH HƯNG YÊN

Dự án đã thiết kế thi công