THI CÔNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG MƯỜNG VÀ - MƯỜNG LẠN HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA

Thi công đ­ường giao thông M­ường Và - Mư­ờng Lạn - Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La
 

 Địa điểm

Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Chủ đầu tư­:

 Ban QLDA huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

 Quy mô

Cấp VI miền núi

Thời gian thực hiện

2009

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN

 

 

[Quay lại]Các tin liên quan

ĐƯỜNG ĐI 4 XÃ-HUYỆN TU MƠ RÔNG

TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KONTUM

THI CÔNG HUYỆN ỦY - HĐND-UBND HUYỆN SỐP CỘP - TỈNH SƠN LA

GIỚI THIỆU TỈNH LỘ 200 TỈNH HƯNG YÊN

Dự án đã thiết kế thi công