THI CÔNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG MƯỜNG VÀ - MƯỜNG LẠN HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA

Thi công đ­ường giao thông M­ường Và - Mư­ờng Lạn - Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La
 

 Địa điểm

Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Chủ đầu tư­:

 Ban QLDA huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Giá trị hợp đồng

 50.000.000.000(đồng)

 Quy mô

Cấp VI miền núi

Thời gian thực hiện

2009

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN

 

 

[Quay lại]Các tin liên quan

ĐƯỜNG ĐI 4 XÃ-HUYỆN TU MƠ RÔNG

TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KONTUM

GIỚI THIỆU TỈNH LỘ 200 TỈNH HƯNG YÊN

Dự án đã thiết kế thi công

THI CÔNG HUYỆN ỦY - HĐND-UBND HUYỆN SỐP CỘP - TỈNH SƠN LA