ĐƯỜNG ĐI 4 XÃ-HUYỆN TU MƠ RÔNG

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỔNG THẦU HUYỆN TUMƠRÔNG, TỈNH KOMTUM

+ ĐỊA ĐIỂM

: HUYỆN TUMƠRÔNG, TỈNH KONTUM

+ CHỦ ĐẦU TƯ:

: BAN QLDA HUYỆN TUMƠRÔNG TỈNH KONTUM

+ QUY MÔ

:

+ THỜI GIAN THỰC HIỆN

: 2009

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÔNG TRÌNH
 

 

 

[Quay lại]Các tin liên quan

TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KONTUM

THI CÔNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG MƯỜNG VÀ - MƯỜNG LẠN HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA

THI CÔNG HUYỆN ỦY - HĐND-UBND HUYỆN SỐP CỘP - TỈNH SƠN LA

GIỚI THIỆU TỈNH LỘ 200 TỈNH HƯNG YÊN

Dự án đã thiết kế thi công