TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KONTUM

 
 
1. CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG – TỈNH KOMTUM
                               
Địa điểm           Huyện Tu mơ rông – tỉnh Kontum
Chủ đầu tư  Ban QLDA ĐT XDCBH HuyệnTu Mơ Rông – tỉnh Kontum
 Nhiệm vụ            Khảo sát, thiết kế BVTC
 thời gian thực hiện  2006-2007
 
 

 
2. CÔNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUMORÔNG – TỈNH KOMTUM
 
 Địa điểm            Huyện Tu mơ rông – tỉnh Kontum
 chủ đầu tư:  Ban QLDA ĐT XDCBH HuyệnTu Mơ Rông – tỉnh Kontum
 Nhiệm vụ            Khảo sát, thiết kế BVTC
 thời gian thực hiện  2006-2007
 
 
3. CỤM 16 CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ THUỘC HUYỆN TUMORÔNG – TỈNH KOMTUM
 
 Địa điểm            Huyện Tu mơ rông – tỉnh Kontum
 chủ đầu tư:  Ban QLDA ĐT XDCBH HuyệnTu Mơ Rông – tỉnh Kontum
 Nhiệm vụ           Khảo sát, thiết kế BVTC
 thời gian thực hiện  2006-2007


 

[Quay lại]Các tin liên quan

ĐƯỜNG ĐI 4 XÃ-HUYỆN TU MƠ RÔNG

THI CÔNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG MƯỜNG VÀ - MƯỜNG LẠN HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA

THI CÔNG HUYỆN ỦY - HĐND-UBND HUYỆN SỐP CỘP - TỈNH SƠN LA

GIỚI THIỆU TỈNH LỘ 200 TỈNH HƯNG YÊN

Dự án đã thiết kế thi công